In het kort

De Benelux Debatcompetitie (BDC) wordt georganiseerd door Stichting DebatUnie in samenwerking met partnerscholen. De stichting DebatUnie wordt ondersteund door de Taalunie.

Deelname staat open voor Nederlandse, Vlaamse en Europese scholen uit de Benelux. De competitie bestaat uit een reeks Nederlandstalige debattoernooien die verspreid over het schooljaar in Nederland en Vlaanderen worden georganiseerd,

De competitie kent drie onderdelen en staat open voor leerlingen uit de onder- en bovenbouw havo en vwo (NL) en aso en tso (BE). 

 

Kritisch denken en overtuigend spreken zijn onmisbare vaardigheden.

De DebatUnie is een platform voor docenten die werk maken van debat.